Thanh lý ghế giám đốc tay ốp gỗ bọc da mới 99,99%

1,700,000