Ghế giám đốc nhập khẩu cao cấp (GGDDP-3500)

3,500,000