Bàn giám đốc hình chữ nhật mẫu ET (BGD1800)

1,800,000