Thanh lý bàn giám đốc 80x1m6 màu ngọc lan mới 100% (BGD1300)