bàn giám đốc L kt 1m2x1m8 mặt rộng 70cm

3,000,000