Bàn giám đốc L KT 1m2x1m8 mặt rộng 70cm

2,800,000