Thanh lý bàn giám đốc gỗ CN vân sồi mới 100% tại Hà Nội (BGDVS1300)

1,300,000