Bàn giám đốc cao cấp kt 1m6x2m mặt rộng 90cm gỗ công nghiệp

4,000,000