Bàn giám đốc chân sắt nhập khẩu (BGD-04)

2,200,000