thanh lý ghế giám đốc có ngả hàng nhập khẩu

3,500,000