Ghế công thái học Duy Phát (GCTHDP-1500K)

1,500,000