Ghế công thái học Duy Phát (GCTHDP-1650K)

1,650,000