Thanh lý hàng tồn kho ghế giám đốc mới 100% (GGD2400)

2,400,000