Thanh lý hàng tồn kho ghế giám đốc mới 100% (GGD2200)

2,200,000