Thanh lý bàn giám đốc sơn PU nhập khẩu mới 100% (BGD1250)

1,250,000