Thanh lý ghế giám đốc bọc da nhập khẩu mới 100% (GGD2000)

2,000,000