Ghế giám đốc bọc da nhập khẩu (GGD2000)

2,000,000