BÀN GIÁM ĐỐC L TỦ PHỤ + KT MẶT RỘNG 70CM DÀI 1M8 CẢ TỦ PHỤ

2,800,000