bàn giám đốc L+ TỦ PHỤ kt mặt rộng 70cm dài 1m8 cả tủ phụ (BGĐ2000)

2,000,000