Ghế xoay lưới gối đầu công thái học (GCTHDP1350)

1,350,000