Ghế xoay lưới gối đầu công thái học (GCTHDP1200)

1,200,000