Thanh lý ghế xoay lưới lưng trung mới 100% (GXL600)

600,000