Ghế giám đốc da đệm cao cấp có ngả (GGD2800)

2,800,000