Ghế giám đốc da đệm cao cấp có ngả (GGD2950)

2,950,000