sofa giường màu xanh cốm bọc nỉ mới 100%

2,950,000