Sofa góc bọc da kt 1m6x2m6 không bàn (SFG-12)

6,500,000