GHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP CÓ NGẢ CAO CẤP (GGD-11)

4,000,000