TỦ GIÁM ĐỐC CAO CẤP (TGD-06) RỘNG 2M CAO 2M SÂU 40CM

4,800,000