Thanh lý tủ đựng tài liệu gỗ vân sồi tại Hà Nội

2,000,000