Sofa góc bọc nỉ kt 1m6x2m4 không có bàn kính (SFG-08)

5,300,000