Ghế giám đốc da nhập khẩu – GGDDP 400-1

4,000,000