Thanh lý ghế gấp nhựa Trường Phát mới 99,9% chưa qua sử dụng