Tủ giám đốc cao cấp kt 2mx2m sâu 40cm (TGD-05)

4,800,000