Tủ giám đốc 3 cánh kính sơn PU tại Hà Nội

2,500,000