Thanh lý ghế gấp chân sơn lưng cao Trường Phát mới 100% (GGS180)

180,000