Thanh lý bàn họp chân sắt KT 1m2x2m4 (BHCS1800)

1,800,000