Bàn họp văn phòng chân sắt 2 màu 1m2x3m (BHCS-09)

3,600,000