Thanh lý bàn họp sơn PU 3,5m tại Hà Nội mới 100% (BHPU3500)