Module bàn vách ngăn 6 người 3m6 – BLVDP36

3,600,000