Thanh lý bàn làm việc chân sắt gấp tiện lợi mới 100% (BCSG400) KT 40X1M2

400,000