Module bàn vách ngăn 4 người 2M4 – BLVDP24

2,500,000